N 27/2003 - Rodinný dům v obci Horní Věstonice
Popis: Volně stojící, jednopodlažní rodinný dům pravděpodobně s částečným podsklepením a bez podkroví v sedlové střeše. Dům stojí na parcele o výměře 1484 m2. V domě je pravděpodobně jedna větší rozestavěná bytová jednotka
s příslušenstvím a nebytový prostor.
Znalci nebyl vlastníkem nemovitosti umožněn vstup na pozemky a do vlastní nemovitosti.
Lokalita: Horní Věstonice, okres Břeclav
Datum konání: 7.10.2003 v 10:00 hod, salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  300.000,- Kč  600.000,- Kč  90.000,- Kč  310.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz