N 18/2012 - !!! UPUŠTĚNO !!! Rodinný dům v obci Krnov
Popis: Rodinný dům č.p. 70 - Oceňovaná nemovitost je rodinný dům, samostatně stojící, částečně podsklepený s jedním nadzemním podlažím a podkrovím. Sklonitá střecha, krytina z osinkocementových šablon, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu.Fasáda je vápenná hladká, sokl z kamene. Vnitřní vybavení předpokládám standardní. Dům je zřejmě napojen na elektřinu, vodu z vlastní studny, kanalizace do jímky u domu se nachází vedlejší zděná stavba. Stáří domu odhaduji nejméně na 60 roků, drobné opravy jsou potřebné. Dům se nachází v místní části Krnova, stavebně odloučené od sídelní části. Znalecký posudek zašleme na vyžádání: sekretariat@drazby.net
Lokalita: Krásné Loučky, Krnov, Moravskoslezský
Datum konání: 3.5.2012 v 11:30 hotel Flora, Krapkova 34, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  600.000,- Kč  1.200.000,- Kč  180.000,- Kč  UPUŠTĚNO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz