N 19/2005 - Dům v obci Hořesedly
Popis: Jedná se o budovu, která je dvoupodlažní s podsklepením a bez podkroví v sedlové střeše. Do objektu se vchází hlavním vstupem z čelní strany a dalším vedlejším vstupem ze dvorní strany. V 1.NP jsou jen nebytové prostory charakteru obchod, s příslušenstvím. Ve 2.NP byly původně skladovací prostory. Na hlavní budovu navazuje budova bývalé sušárny chmele, která je třípodlažní bez podsklepení a bez podkroví v sedlové střeše. Na budovu sušárny chmele navazuje ještě stodola, která je jednopodlažní bez podsklepení a bez podkroví v sedlové střeše.
Lokalita: Hořesedly, okres Rakovník, Středočeský kraj
Datum konání: 18.3.2005 v 11:00 hod, salonek Hotel – restaurant „ U Vrátných“, V Jamce 2657, 269 01 Rakovník.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  150.000,- Kč  300.000,- Kč  45.000,- Kč  280.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz