N 20/2005 - Bývalý hostinec v Bakově
Popis: Jedná se o budovu volně stojící, která je jednopodlažní, je pravděpodobně bez podsklepení a bez podkroví v sedlové střeše. Ve stávající budově je jen jedna velká prostora bez příslušenství, další část stavby je nedokončená a má pouze základy a zdivo. Do objektu se vchází hlavním vstupem z dvorní strany, a dalšími vedlejšími vstupy z nedokončené části stavby. Ve dvoře za bývalým hostincem se nachází ještě další stavba, která původně sloužila asi jako stodola a snad i jako chlévy. Znalci byl umožněn jen krátkodobý vstup do vlastní nemovitosti a na oceňované pozemky.
Lokalita: Bakov, okres Kladno, Středočeský kraj
Datum konání: 18.3.2005 v 12:00 hod, salonek Hotel – restaurant „ U Vrátných“, V Jamce 2657, 269 01 Rakovník.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  300.000,- Kč  600.000,- Kč  90.000,- Kč  300.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz