N 168/2011 - !!! UPUŠTĚNO !!! Rodinný dům v obci Černčice
Popis: Rodinný dům č.p. 218: jedná se o řadový zděný pravděpodobně podsklepený přízemní krajový rodinný dům nacházející se v centru obce, v zástavbě rodinných domů s přístupem po zpevněné komunikaci. Dům obsahuje jednu bytovou jednotku, má volný půdní prostor. Dům je obdélníkového tvaru, s nosnou konstrukcí z pálených cihel, založenou na základových pasech s vnější fasádou břízolitovou se střechou sedlovou valbovou s krytinou taškovou pálenou. Oplechování střechy a parapetů je z pozink. plechu. Obvodové stěny jsou zděné s vnitřní úpravou povrchů stěn a příček omítkou vápennou. Zastavěná plocha činí cca 140 m2.
Pozemek parc. č. 313/16 je rohovým pozemkem navazujícím na stavební pozemek u domu.
Z IS zjištěna elektřina, vodovod, kanalizace, plyn.
Lokalita: Černčice u Loun, Černčice, Ústecký
Datum konání: 26.6.2012 v 14:15 Clarion hotel Prague Old Town, Hradební 768/9, 110 00 Praha 1.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  700.000,- Kč  1.400.000,- Kč  210.000,- Kč  UPUŠTĚNO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz