D 09/2012 - Rozestavěný hotel v obci Blansko
Popis: Rozestavěný hotel bez čp/če - Hotel "HEJČ" - je nedokončená stavba, která se nachází v katastrálním území i v obci Blansko, na ulici „Komenského”, tj. v blízkosti centrální části města a v těsném sousedství železniční stanice Blansko - Město. Budova je čtyřpodlažní (včetně podkroví) s plným podsklepením a se sedlovou střechou. Znalecký posudek zašleme na vyžádání: sekretariat@drazby.net
Lokalita: Blansko, Jihomoravský
Datum konání: 6.6.2012 v 15:15 hotel Holiday Inn Brno, Křížkovského 496/20, 603 00 Brno-Pisárky.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  4.500.000,- Kč  7.500.000,- Kč  210.000,- Kč  4.510.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz