N 98/2012 - Podíl 1/2 na budově v obci Štěpánov
Popis: Budova č.p. 200 je samostatně stojící, nepodsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím a podkrovím. Je zděný z cihel. Má valbovou střechu. Krytina je z osinkocementových šablon, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou neúplné, z pozinkovaného plechu. Fasáda je vápenná hladká, z části břízolitová, vhodná k opravě. V objektu se nachází dva byty, a to dispozice 5+1 a 3+1, dále prodejna domácích potřeb, a prodejna termodynamických panelů Termosol. V zadním traktu je větší sklad. V domě převažují nebytové prostory obchodního a skladového charakteru. Znalecký posudek zašleme na vyžádání: sekretariat@drazby.net
Lokalita: Štěpánov u Olomouce, Štěpánov, Olomoucký
Datum konání: 10.7.2012 v 12:00 Advokátní kancelář Homolka, Palackého 5001/1, 586 01 Jihlava,.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  450.000,- Kč  900.000,- Kč  130.000,- Kč  450.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz