N112/2012 - 2x Rodinný dům v obci Bavorov
Popis: Dům č.p. 174 je řadový nepodsklepený rodinný dům postavený při ulici Strmá konstrukčně navazující na č.p. 175. Dům má plochou střechu, v přízemí má jednu místnost využitou jako dílnu. Další část původně sahající do dvora byla zbourána. Stavba nemá základní vybavení. Stavba není napojena na inženýrské sítě. Konstrukce domu jsou zděné.
Obestavěný prostor č.p. 174 je 139,57 m3.

Dům č.p. 175 je přízemní, částečně podsklepený bez vybudovaného podkroví, s volným půdním prostorem. Obvodové zdivo je z kamene, není izolováno a z části je nad zadní stranou provlhlé od zemní vlhkosti. Niveleta podlah je ze strany průčelí cca o 2,50 m nad úrovní ulice Strmá. V zadní části je nveleta podlahy v přízemí v úrovni okolního terénu. V suterénu je vstup do domu ze strany ulice, sklep, schody do přízemí a vchod na malý dvorek.
Zastavěná plocha domu č.p. 175 činí 78,20 m2.

Celkový stavebně-technický stav je podprůměrný.

Přístup k oceňovaným nemovitostem je po nezpevněné komunikaci.
Lokalita: Bavorov, Jihočeský
Datum konání: 29.8.2012 v 13:30 Clarion hotel Prague Old Town, Hradební 768/9, 110 00 Praha 1.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  262.500,- Kč  750.000,- Kč  70.000,- Kč  262.500,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz