N 103/2012 - !!! UPUŠTĚNO !!! Rodinný dům v obci Třebětín
Popis: Rodinný dům č.p. 12 je situován v centru obce, v mírně svažitém terénu. Jedná se o samostatně stojící zděný přízemní rodinný dům obsahující jednu bytovou jednotku a volný půdní prostor se sedlovým krovem. Krytina střechy je tašková. Okna jsou původní dřevěná špaletová. Dům je celkově v podprůměrném stavebně-technickém stavu.
Součásti a příslušenství tvoří venkovní úpravy, zpevněné plochy, ploty, přípojky IS. Toto je zohledněno ve stanovené ceně obvyklé.
Zastavěná plocha činí cca 64 m2.
Lokalita: Třebětín, Středočeský
Datum konání: 11.7.2012 v 11:15 Clarion hotel Prague Old Town, Hradební 768/9, 110 00 Praha 1.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  260.000,- Kč  520.000,- Kč  70.000,- Kč  UPUŠTĚNO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz