D 25/2012 - Rodinný dům v obci Vyškov
Popis: Rodinný dům č.p. 59 – sestává se ze dvou částí. Původní přízemí stavby od ulice Nosálovská a dvorní dvoupodlažní přístavby od ulice Ve Mlýnku. Objekt je zděný na betonovém základovém pasu s izolací. Stropy rovné. Střecha u původní části je dřevěná sedlová krytá pálenými taškami. Přístavba má plochou střechu krytou plechem. Okna jsou dřevěná. Klempířské konstrukce úplné z pozinkovaného plechu. Fasádní omítka štuková. Vytápění je na zemní plyn. Provedeno je napojení na veškeré inženýrské sítě. Stavba má tvar písmene „L“. Pravá část od ulice Nosálovská je přízemní, levá přístavba je dvoupodlažní.
Příslušenství je vedlejší stavba, venkovní úpravy a trvalý porost.
Celkový stav nemovitostí je průměrný. Přístupová komunikace je zpevněná asfaltová.
Lokalita: Vyškov, Jihomoravský
Datum konání: 28.6.2012 v 13:00 hotel FLORA v Olomouci na ulici Krapkova 34.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  1.050.000,- Kč  2.100.000,- Kč  210.000,- Kč  1.450.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz