N 118/2012 - Rodinný dům v obci Letonice
Popis: Rodinný dům č.p. 128 je řadový vnitřní, nepodsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažími. Má sedlovou střechu, cihelné zdivo. Krytina je z pálené tašky, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je břízolitová, ze dvora vápenná, z části chybějící.Dispozičně jde o byt 3+1. V přízemí se nachází průjezd, chodba, kuchyň, obývací pokoj, WC s koupelnou. V patře pak jsou dva pokoje. Znalecký posudek zašleme na vyžádání: sekretariat@drazby.net
Lokalita: Letonice, Jihomoravský
Datum konání: 28.8.2012 v 16:00 hotel ibis, Wolkerova 1197/29, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  280.000,- Kč  800.000,- Kč  80.000,- Kč  360.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz