N 28/2005 - Rodinný dům v obci Lázně Bohdaneč
Popis: Jedná se o rodinný dům řadový krajní, který je dvoupodlažní, bez podsklepení a bez podkroví v sedlové střeše. V domě jsou dva byty s příslušenstvím. Do domu se vchází hlavním vstupem z boční strany a vedlejším vstupem z dvorní strany. Vstupy ústí do příčné chodby, nebo-li do komunikačního prostoru se schodištěm, odkud je přístup do všech místností obou podlaží, do příslušenství a na půdu. V 1.NP je umístěn první byt, ve 2.NP se nachází druhý byt. Půdní prostor nad 2.NP je prázdný. Předmětem dražby jsou také pozemky o celkové výměře asi 40000 m2.
Lokalita: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice, Pardubický kraj
Datum konání: 4.4.2005 v 10:00 hod, prostory restaurace Harmony Club Hotel, Bělehradská 458, 530 09 Pardubice.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  850.000,- Kč  1.700.000,- Kč  250.000,- Kč  860.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz