N 138/2012 - !!!UPUŠTĚNO!!! Rodinný dům a objekt rodinné rekreace v obci Jirny
Popis: Rodinný dům č.p. 109 s funkčně navazujícím pozemkem parc. č. 1535, kde umístěna stavba domu a parc. č. 1536 zahradou se nachází v okrajové části Nové Jirny, Pod Lesem, v zástavbě rodinných domů s přístupem po polozpevněné komunikaci. Jedná se o klidnou lokalitu určenou k bydlení. Jde o samostatně stojící zděný rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími, obsahující jednu bytovou jednotku. Celkový stav domu je průměrný.
Příslušenství a součásti tvoří oplocení, plechová garáž, zpevněné plochy, venkovní úpravy, trvalé porosty, přípojky IS.

Rodinná rekreace č.e. 106 s funkčně navazujícím pozemkem parc. č. 1544/112, kde umístěna stavba domku a parc. č. 1544/58 zahradou se nachází v okrajové části Nové Jirny, Pod Lesem III, v zástavbě rodinných domů s přístupem po polozpevněné komunikaci. Jedná se o klidnou lokalitu určenou k bydlení.
Jedná se o samostatně stojící zděnou přízemní chatu s podkrovní částí s novou přístavbou.
Součásti a příslušenství tvoří oplocení, zpevněné plochy, vedlejší stavba, trvalé porosty, přípojky IS.
Lokalita: Jirny, Středočeský
Datum konání: 29.8.2012 v 15:00 Clarion hotel Prague Old Town, Hradební 768/9, 110 00 Praha 1.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  2.500.000,- Kč  5.000.000,- Kč  310.000,- Kč  UPUŠTĚNO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz