N 164/2012 - !!! UPUŠTĚNO !!! Pozemek v obci Vernířovice a pozemek v obci Želechovice nad Dřevnicí
Popis: LV č. 232: pozemky se nacházejí na okraji zastavěného území obce. V současnosti jde o pozemky, evidované v platném územním plánu jako zeleň. V připravovaném územním plánu budou pozemky v ploše smíšené obytné.
LV č. 1207: pozemek je zemědělsky užíván a s jiným využitím se neuvažuje. Znalecký posudek zašleme na vyžádání: sekretariat@drazby.net
Lokalita: Vernířovice u Sobotína, Verníčovice, Olomoucký; Želechovice nad Dřevnicí, Zlínský
Datum konání: 30.8.2012 v 13:30 advokátní kancelář Homolka, Palackého 5001/1, 586 01 Jihlava, 2.NP, v zasedací místnosti.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  100.000,- Kč  200.000,- Kč  25.000,- Kč  UPUŠTĚNO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz