D 21/2012 - Rodinný dům v obci Polná
Popis: Rodinný dům č.p. 581 – je samostatně stojící, dvoubytový (využíváno jako dvě samostatné jednotky každá se samostatným vstupem) částečně podsklepený objekt se dvěmi nadzemními podlažími a nízkým půdním prostorem. Stavba domu je přibližně půdorysného tvaru obdélníka k němuž je ze severní strany přistavěna přístavba další obytné dvoupodlažní části domu, která je dispozičně propojená s 2.NP původního RD. Ve dvoře je stavba garáže využívaná jako sklad a garáž. Objekt je postavený v tradiční technologii cihelného zdiva o tloušťce cca 45 cm, přístavba pravděpodobně tvárnice se zateplením bez povrchové úpravy. Horizontální izolace a vertikální izolace proti vlhkosti u stavby předpokládám standardní. Zastřešení krovem dřevěným trámovým sedlovým s nízkým hřebenem, přístavba pultová střecha. Tvar střešní konstrukce je symetrický. Krytina pálené tašky na latění. Podlahy a stropy předpokládám standardní, dřevěné trámové s podhledem. Klempířské konstrukce žlaby, svody a oplechování. Fasáda břizolit. Okna dřevěná špaletová. Vytápění ústřední. Elektroinstalace světelná i motorová, bleskosvod chybí. Rozvod studené i teplé vody proveden. Plynový rozvod standard, odkanalizování standard.
Lokalita: Polná, Vysočina
Datum konání: 30.8.2012 v 14:15 advokátní kancelář Homolka, Palackého 5001/1, 586 01 Jihlava, 2.NP, v zasedací místnosti.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  825.000,- Kč  1.650.000,- Kč  245.000,- Kč  1.310.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz