N 02/2003 - Objekt opravárenské dílny v Oseku nad Bečvou
Popis: Budova čp.44 na p. 449-pozemek jiného vlastníka. Jednopodlažní trojlodní hala se nachází v areálu Zemědělského družstva. Původně sloužil jako objekt opravárenské dílny se sociálním zařízením , kanceláře a místnost k ubytování. Elektroinstalace světelná a motorová, rozvod vody studené i teplé, kanalizace. Objekt je delší dobu mimo provoz. Přístup k objektu je přes pozemky jiného vlastníka. Technický stav zhoršený.

Lokalita: Osek nad Bečvou, okres Přerov
Datum konání: 24.4.2003 v 10:00 hod, salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  400.000,- Kč  500.000,- Kč  60.000,- Kč  upuštěno od dražby 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz