N 149/2012 - Rodinný dům v obci Popovice
Popis: Rodinný dům č.p. 337: Oceňovaná nemovitost je řadový krajní, nepodsklepený objekt se třemi nadzemními podlažími (přízemí je technické, s garáží, sklepy, kotelnou). Má plochou střechu. Bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je břízolitová. Vnitřní vybavení je standardní. Okna jsou dřevěná zdvojená. Dispozičně jde o byt 5+2. K domu náleží stavba hospodářského charakteru bez vlivu na obvyklou cenu. Znalecký posudek zašleme na vyžádání: sekretariat@drazby.net
Lokalita: Popovice u Uherského Hradiště, Popovice, Zlínský
Datum konání: 27.9.2012 v 11:30 hotel Holiday Inn Brno, Křížkovského 496/20, 603 00 Brno-Pisárky.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  950.000,- Kč  1.400.000,- Kč  280.000,- Kč  NEVYDRAŽENO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz