N 162/2012 - !!! UPUŠTĚNO !!! Podíl 1/3 na pozemcích v kú Heroltice u Jihlavy
Popis: Oceňované pozemky se nacházejí mimo zastavěné území obce. S jiným, než současným využitím se v platném územním plánu neuvažuje. Pozemek p.č.238/5 je trvalý travní porost. Na pozemku se nachází malá vodoteč a jeden strom. Pozemky p.č.295/6, p.č.308/36, p.č.308/75, p.č.308/107, p.č.308/108 sou pozemky, evidované jako orná půda. Jsou tak i užívány. Jiné předměty ocenění se na nich nenacházejí. Pozemek p.č.310/1 je trvalý travní porost a sousedí s pozemkem p.č.311/7, který je pozemkem vodního toku. Znalecký posudek začleme na vyžádání: sekretariat@drazby.net
Lokalita: Heroltice u Jihlavy, Jihlava, Vysočina
Datum konání: 27.9.2012 v 14:30 hotel Holiday Inn Brno, Křížkovského 496/20, 603 00 Brno-Pisárky.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  140.000,- Kč  280.000,- Kč  40.000,- Kč  UPUŠTĚNO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz