D 03/2005 - Byt v Olomouci
Popis: Bytová jednotka o velikosti 3+1 (celková výměra podlahové plochy činí 107,9 m2)s příslušenstvím v polyfunkčním zděném domě v Olomouci, na Wellnerově ulici č.or. 1, č.p. 1215, ve III.NP (tj. 2. patře) uvedeného domu. Včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích v polyfunkčním zděném domě. S výše uvedeným spoluvlastnickým podílem je spojeno výlučné právo užívání garážového stání č. 8.
Lokalita: Olomouc, Olomoucký kraj
Datum konání: 24.3.2005 v 11:00 hod, salonek hotelu Flora , Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  1.950.000,- Kč  2.580.000,- Kč  580.000,- Kč  2.270.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz