D 17/2012 - Čerpací stanice v obci Horní Suchá
Popis: Čerpací stanice pohonných hmot se nachází v okrajové zóně soustředěné smíšené zástavby Horní Suché s asi 4 500 obyvateli, poblíž komunikace II. třídy č. 474 na spádové trase mezi obcemi Karvinou, Horní Suchou a Havířovem, po levé straně ve směru na Karvinou před bývalým kulturním domem závodu František o.z. Dolu Lazy a.s. OKD. V těsné blízkosti se nachází bývalý důlní závod František. Je přístupná z obou jízdních směrů (vjezd i výjezd), označena logem nájemce W8 a otevřená denně v době 5-23 hod. Oceňovaný majetek se nachází na pozemcích parc. č. 306/4 a 306/6. Pozemek parc. č. 306/6 je celý zastavěný nepodsklepeným přízemním zděným objektem – kioskem pro obsluhu stanice, obsahující rovněž prostory prodejny se sklady, šatnou, WC veřejným, WC pro obsluhu a mycím boxem bez instalované mycí linky.

Bližší informace v dražební vyhlášce
Lokalita: Horní Suchá, Moravskoslezský
Datum konání: 10.10.2012 v 12:45 hotel ibis, Wolkerova 1197/29, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  5.000.000,- Kč  8.000.000,- Kč  310.000,- Kč  9.500.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz