D 16/2012 - Čerpací stanice v obci Petrovice u Karviné
Popis: Čerpací stanice pohonných hmot - společnosti Karimpex, a.s. v obci Petrovice u Karviné v okrese Karviná. Předmět ocenění se nachází v katastrálním území Dolní Marklovice, při státní silnici (ulice Rudé Armády), po pravé straně při výjezdu z Karviné na Petrovice u Karviné. Napojení je na komunikace III/4689 a III/4754. Objekt je situován ve velmi výhodné pozici z titulu dopravní přístupnosti.
ČS PHM je tvořena objektem prodejny se zázemím na parc. č. 263/9, dále zastřešením výdejních stojanů z jedné strany kiosku a nadzemní nádrže PHM ze strany druhé na stejném pozemku. Zpevněné plochy areálu na stejném stavebním pozemku zajišťují bezpečný jednosměrný průjezd čerpací stanicí, možnosti odběru PHM a obsluhy, četně parkování a přístupu ke všem objektům a zařízením. Komunikace jsou živičné, ostatní zámková dlažba.
Vjezd na ČS PHM je zajištěn přímo ze státní silnice z obou jejich směrů, stejně tak výjezd. Areál je napojen na inženýrské sítě, t.j. vodovod z řádu, elektro, telefon. Splašková kanalizace je svedena do žumpy, dešťové vody do veřejné kanalizace, možné ropné úkapy od výdeje PHM jsou svedeny do bezodtokové jímky 6,0 m3. V lokalitě, kde se nachází oceňovaná nemovitost, se nepřipravuje žádná rozsáhlá výstavba, která by mohla v budoucnu výrazně ovlivnit současnou obvyklou cenu.
Lokalita: Dolní Marklovice, Petrovice u Karviné, Moravskoslezský
Datum konání: 10.10.2012 v 12:00 hotel ibis, Wolkerova 1197/29, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  3.000.000,- Kč  3.800.000,- Kč  300.000,-Kč  3.000.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz