N 187/2012 - Podíl 1/2 na rodinném domě v obci Kostelec nad Čenými Lesy
Popis: Rodinný dům č.p. 362 - řadový vnitřní objekt přibližně obdélníkového půdorysu s jedním nadzemním podlažím a půdním prostorem. U domu se nachází zahrádka a vedlejší stavby. Objekt je postaven v tradiční technologii cihelného zdiva. Obvodové konstrukce provedeny v tloušťce cca 45 cm. Zastřešení krovem dřevěným trámovým sedlového tvaru. Krytina eternitové šablony na bednění. Stropy provedeny s rovným podhledem. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu dožívající. Fasáda uliční i dvorní břizolit. Vnější obklady nejsou, pouze kamenný sokl. Podlahy z betonové mazaniny s PVC a zčásti koberce. Dveře dřevěné náplňové plné a prosklené. Okna dřevěná zdvojená. Vytápění lokální na TP. Elektroinstalace světelná i motorová, bleskosvod chybí. Rozvod vody proveden, plyn v obci není. Odkanalizování provedeno od všech hygienických zařízení.
Lokalita: Kostelec nad Černými Lesy, Středočeský
Datum konání: 6.11.2012 v 14:30 Advokátní kancelář Homolka, Palackého 5001/1, 586 01 Jihlava, 2.NP, v zasedací místnosti,.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  175.000,- Kč  350.000,- Kč  50.000,- Kč  175.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz