D 43/2012 - Rodinný dům v obci Litovel
Popis: Objekt je napojen na vodu z vlastní studny, kanalizace do jímky, elektřinu, a napojení na plyn.
Pozemek p.č.103/4 je zemědělsky využíván, pozemky p.č.100/4 a p.č.100/8 jsou hospodářsky nevyužitelné, jde o svah na okraji polí. V rodinném domě nikdo nebydlí.
Rodinný dům č.p. 28 - je samostatně stojící, nepodsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažími. Má polovalbovou střechu, smíšené zdivo. Krytina je z eternitových šablon, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je břízolitová. Okna jsou dřevěná špaletová. V domě před čtyřmi lety proběhl menší požár, v patře je nutno odstranit začernalé omítky a nahradit novými. V domě se nacházejí dva byty, oba dispozice 2+1. Vybavení kuchyně v přízemí není, v patře je standardní s linkou a plynovým sporákem. Topení je v patře ústřední bez kotle, v přízemí není. Teplá voda v domě není. WC v přízemí není, jen koupelna s neobezděnou vanou, v patře je WC splachovací a koupelna s vanou a umyvadlem.
Objekt je napojen na vodu z vlastní studny, kanalizace do jímky, elektřinu, a napojení na plyn.
Pozemek p.č.103/4 je zemědělsky využíván, pozemky p.č.100/4 a p.č.100/8 jsou hospodářsky nevyužitelné, jde o svah na okraji polí. V rodinném domě nikdo nebydlí.
Lokalita: Nová Ves u Litovle, Litovel, Olomoucký
Datum konání: 10.10.2012 v 14:15 hotel ibis, Wolkerova 1197/29, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  201.000,- Kč  300.000,- Kč  60.000,- Kč  NEVYDRAŽENO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz