N 186/2012 - !!! UPUŠTĚNO !!! Rodinný dům v obci Újezdec
Popis: Rodinný dům č.p. 4: Oceňovaná nemovitost je samostatně stojící, nepodsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím. Má sedlovou střechu, smíšené zdivo. Krytina je z osinkocementových šablon, hospodářská část pak z pálené tašky, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je vápenná stříkaná.
Lokalita: Újezdec u Osvětiman, Újezdec, Zlínský
Datum konání: 10.12.2012 v 13:45 hotel Holiday Inn Brno, Křížkovského 496/20, 603 00 Brno-Pisárky.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  200.000,- Kč  400.000,- Kč  60.000,- Kč  UPUŠTĚNO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz