N 209/2012 - Podíl 1/2 na pozemcích v obci Bystovany
Popis: Pozemky - se nacházejí mimo zastavěné území obce. Pozemky p.č.525/1, p.č.525/14 jsou zemědělsky využívány. Pozemky p.č.576/3 a p.č.576/6 jsou součástí polní nezpevněné cesty. S jiným, než současným využitím se neuvažuje. V územním plánu jsou pozemky vedeny jako plocha pro intenzivní zemědělství.
Lokalita: Bystovany, Olomoucký
Datum konání: 18.12.2012 v 11:30 hotel ibis, Wolkerova 1197/29, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  15.000,- Kč  15.000,- Kč  4.000,- Kč  16.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz