N 199/2012 - Penzion v obci Šléglov
Popis: Rodinný dům č.p. 10 -
Místním šetřením bylo zjištěno, že oproti zápisu v KN, kde je objekt uveden jako bydlení, jde ve skutečnosti o objekt pensionu s restaurací „Chata Královec”. Oceňovaná nemovitost je samostatně stojící, pravděpodobně nepodsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Má sedlovou střechu, je zděný. Krytina je z osinkocementových šablon, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, z větší části chybějící. Fasáda je vápenná hladká, z části odmrzlá a odpadaná. Okna jsou dřevěná špaletová. Topení je ústřední. Vnitřní vybavení pensionu předpokládám standardní, odpovídající ubytovacím a stravovacím potřebám.
Lokalita: Šléglov, Olomoucký
Datum konání: 18.12.2012 v 10:00 hotel ibis, Wolkerova 1197/29, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  2.900.000,- Kč  3.100.000,- Kč  315.000,- Kč  3.030.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz