N 176/2012 - !!! UPUŠTĚNO !!! Rodinný dům v obci Žiželice
Popis: Rodinný dům č.p. 56 - Oceňovaná nemovitost je samostatně stojící, nepodsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím. Má sedlovou střechu, převážně cihelné zdivo. Jde o objekt ve fázi rozestavěnosti, kdy z původního objektu zůstalo jen zdivo přízemí. K této původní části byla přistavěna přístavba, ve které se mimo jiné nacházejí dvě garáže. Objekt je prakticky ve fázi hrubé stavby s okny. Krytina je z pálené tašky, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z mědi, avšak nejsou úplné. Fasáda není. Okna jsou plastová, vrata do garáží sekční. Předpokládám, že jsou z části provedeny vnitřní rozvody. Kuchyň, koupelna, WC nejsou. Objekt je napojen na vodu z vlastní studny, kanalizace do jímky, elektřinu. Napojení na plyn je provedeno.
Lokalita: Loukonosy, Žiželice, Středočeský
Datum konání: 12.12.2012 v 12:45 Clarion hotel Prague Old Town, Hradební 768/9, 110 00 Praha 1.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  990.000,- Kč  1.500.000,- Kč  290.000,- Kč  UPUŠTĚNO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz