N 212/2012 - !!! UPUŠTĚNO !!! Soubor bytů, nebytových prostor + pozemky v obci Praha - Dejvice
Popis: Předmětem dražby je soubor nemovitostí, který se draží jako jeden celek:
Jednotka č. 2702/1 - způsob využití byt
Jednotka č. 2702/2 - způsob využití byt
Jednotka č. 2702/3 - způsob využití byt
Jednotka č. 2732/4 - způsob využití byt
Jednotka č. 2732/5 - způsob využití jiný nebytový prostor
Budova č.p. 2703, část obce Dejvice, způsob využití bytový dům, vystavěná na pozemku parc. č. 2173/11,
budova č.p. 2705, část obce Dejvice, způsob využití bytový dům, vystavěná na pozemku parc. č. 2173/9,
budova č.p. 2706, část obce Dejvice, způsob využití bytový dům, vystavěná na pozemku parc. č. 2173/8,
pozemek parc. č. 2172/7 (zahrada) o výměře 179 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond,
pozemek parc. č. 2172/9 (zahrada) o výměře 43 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond,
pozemek parc. č. 2172/11 (zahrada) o výměře 104 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond,
pozemek parc. č. 2172/12 (zahrada) o výměře 450 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond,
pozemek parc. č. 2173/8 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 121 m2,
pozemek parc. č. 2173/9 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 96 m2,
pozemek parc. č. 2173/11 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 106 m2,
pozemek parc. č. 2173/14 (ostatní plocha) o výměře 42 m2, způsob využití jiná plocha, způsob ochrany nemovitá národní kulturní památka,
pozemek parc. č. 2173/15 (ostatní plocha) o výměře 35 m2, způsob využití jiná plocha, způsob ochrany nemovitá národní kulturní památka,
pozemek parc. č. 2173/17 (ostatní plocha) o výměře 29 m2, způsob využití jiná plocha, způsob ochrany nemovitá národní kulturní památka,
pozemek parc. č. 2173/18 (ostatní plocha) o výměře 36 m2, způsob využití jiná plocha, způsob ochrany nemovitá národní kulturní památka,
pozemek parc. č. 2173/19 (ostatní plocha) o výměře 11 m2, způsob využití jiná plocha, způsob ochrany nemovitá národní kulturní památka,
pozemek parc. č. 2173/20
(ostatní plocha) o výměře 33 m2, způsob využití jiná plocha, způsob ochrany nemovitá národní kulturní památka,
Spoluvlastnický podíl o velikosti 12/13 na pozemku parc. č. 2172/3 (zahrada) o výměře 2874 m2

Bližší informace v dražební vyhlášce
Lokalita: Dejvice, Hlavní město Praha
Datum konání: 12.12.2012 v 15:00 Clarion hotel Prague Old Town, Hradební 768/9, 110 00 Praha 1.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  65.000.000,- Kč  112.212.000,- Kč  7.500.000,- Kč  UPUŠTĚNO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz