N 215/2012 - !!! UPUŠTĚNO !!! Podíl na pozemku v obci Praha - Dejvice
Popis: Pozemek parc. č. 2172/39 je z menší části rovinný a tvoří zahradu u bytového komplexu, z větší části svažitý směrem k jihu a porostlý dřevinami - tato větší část není využívána. Na pozemku jsou zpevněné plochy, opěrná zeď, porosty.

Z inženýrských sítí jsou v dosahu přípojky elektřiny, kanalizace, plynovodu a vodovodu.

Součástí a příslušenstvím nemovitostí jsou IS, zpevněné plochy, oplocení, opěrná zeď, porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Oceňované nemovitosti se nacházejí v zastavěné části obce, v lokalitě Heřmanův Dvůr, což je nový luxusní bytový komplex venkovského typu zástavby.

Lokalita: Dejvice, Praha, Hlavní město Praha
Datum konání: 12.12.2012 v 16:30 Clarion hotel Prague Old Town, Hradební 768/9, 110 00 Praha 1.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  561.000,- Kč  561.000,- Kč  160.000,- Kč  UPUŠTĚNO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz