N 214/2012 - !!! UPUŠTĚNO !!! Podíl na pozemcích v obci Praha-Dejvice
Popis: Pozemky parc. č. 2172/13, parc. č. 2173/1 a parc. č. 2173/6 tvoří dvůr mezi bytovými domy a přístupovou komunikaci. Na pozemcích jsou zpevněné plochy určené k chůzi, jízdě a parkování vozidel.
Nájemní smlouvy a věcná břemena nezjištěny.

Z inženýrských sítí jsou v dosahu přípojky elektřiny, kanalizace, plynovodu a vodovodu.

Součástí a příslušenstvím nemovitostí jsou IS, zpevněné plochy, oplocení, opěrná zeď, porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Oceňované nemovitosti se nacházejí v zastavěné části obce, v lokalitě Heřmanův Dvůr, což je nový luxusní bytový komplex venkovského typu zástavby.

Lokalita: Dejvice, Praha, Hlavní město Praha
Datum konání: 12.12.2012 v 15:45 Clarion hotel Prague Old Town, Hradební 768/9, 110 00 Praha 1.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  1.269.000,- Kč  1.269.000,- Kč  380.000,- Kč  UPUŠTĚNO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz