N 198/2012 - !!! UPUŠTĚNO !!! Rodinný dům v obci Zeleneč
Popis: Rodinný dům č.p. 949 je postavený jako řadový, vnitřní, nepodsklepený se dvěma nadzemními podlažími. Rodinný dům je novostavba nepravidelného tvaru. Rodinný dům má pultovou střechu, dřevěná okna a bleskosvod. Parkování je možné v garáži. Přístup je po místní zpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy a věcná břemena nezjištěny. Z inženýrských sítí je nemovitost napojena na přípojku elektřiny, kanalizace, plynovodu a vodovodu.
Pozemky parc. č. st. 1143 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 996/21 (orná půda), parc. č. 996/36 (orná půda) na sebe vzájemně navazují a tvoří jeden celek. Pozemky jsou udržované.
Součástí a příslušenstvím nemovitostí jsou IS, zpevněné plochy, oplocení, porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Oceňované nemovitosti se nacházejí v jižní zastavěné části obce.
Lokalita: Zeleneč, Středočeský
Datum konání: 19.12.2012 v 15:00 Clarion hotel Prague Old Town, Hradební 768/9, 110 00 Praha 1.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  4.000.000,- Kč  4.500.000,- Kč  430.000,- Kč  UPUŠTĚNO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz