N 210/2012 - !!! UPUŠTĚNO !!! Rodinný dům v obci Libuň
Popis: Rodinný dům č.p. 17 - je samostatně stojící, nepodsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím. Je částečně dřevěný roubený, z větší části pak zděný. Má sedlovou střechu. Krytina je z osinkocementových šablon, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda na domě není. Okna jsou dřevěná zdvojená.
Lokalita: Jivany, Libuň, Královéhradecký
Datum konání: 19.12.2012 v 16:30 Clarion hotel Prague Old Town, Hradební 768/9, 110 00 Praha 1.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  260.000,- Kč  500.000,- Kč  75.000,- Kč  UPUŠTĚNO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz