D 50/2012 - Pozemek v obci Náměšť na Hané
Popis: Pozemek parcel. č. St. 165 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 19 m2- na pozemku byla původně postavena stavba zemědělské váhy (vážnice) – stavba stejného vlastníka. Dle sdělení stavebního úřadu je stavba delší dobu neužívaná ve značně zhoršeném stavu, jedná se o stavbu určenou k odstranění (není předmětem ocenění). Pozemek se nachází jižně od zastavěné části Městyse Náměšť na Hané s příjezdem z ulice Prostějovské, poblíž železniční tratě Senice na Hané – Prostějov. Pozemek je obklopen parc. č. 372/75, která je v závazné části územního plánu obce určena k zastavění stavbami pro bydlení. Stavba vážnice byla původně napojena přípojkou na rozvod el. energie, v současné době nefunkční, možnost připojení na ostatní inženýrské sítě chybí.
Lokalita: Náměšť na Hané, Olomoucký
Datum konání: 4.12.2012 v 12:30 Úřad městyse Náměšť na Hané, náměstí T. G. Masaryka 100, 783 44 Náměšť na Hané.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  10.000,- Kč  7.600,- Kč  3.000,- Kč  10.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz