N 45/2005 - Prodejna v Karviné
Popis: Jedná se o budovu volně stojící, která je jednopodlažní, bez podsklepení a bez podkroví v nízké sedlové střeše. V budově bývalo původně typické sídlištní nákupní středisko (prodejny: potraviny, zelenina - ovoce, maso - uzeniny, noviny, časopisy a tabák). Po privatizaci byl objekt postupně rekonstruován a modernizován. Nyní se zde nachází prodejna potravin včetně zeleniny, masa a uzenin. V levé části objektu je nyní hostinec (pivnice) a herna, v pravé části objektu je zastavárna. Ve dvorním traktu jsou skladovací prostory, chladírna, sociální příslušenství, kancelář a zásobovací vstupy. Do objektu se vchází hlavními vstupy z uliční strany a z bočních stran a vedlejšími zásobovacími vstupy ze zadní strany.
Lokalita: Karviná, Moravskoslezský kraj
Datum konání: 19.4.2005 v 13:00 hod, salonek hotelu Flora , Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  2.600.000,- Kč  5.200.000,- Kč  780.000,- Kč  3.030.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz