N 239/2012 - Podíl 1/2 na rodinném domě v obci Benešov
Popis: Rodinný dům č.p. 1422 - je situován při ulici Vančurova. Jedná se o samostatně stojící zděný dvojdům. Dům má podsklepení, přízemí a podkroví. Dům založen pravděpodobně na betonových pasech s izolací, nosné konstrukce zděné, krov dřevěný, krytina betonová taška.
Z IS zjištěna elektřina, vodovod, kanalizace, plynovod.
Součásti a příslušenství tvoří oplocení, vrata, vrátka, venkovní úpravy, přípojky IS, zpevněné plochy, trvalé porosty. Toto je zohledněno ve stanovené ceně obvyklé.
Zastavěná plocha domu 108 m2.
V místě je veškerá infrastruktura a občanská vybavenost.
Lokalita: Benešov u Prahy, Benešov, Středočeský
Datum konání: 7.2.2013 v 14:15 Clarion hotel Prague Old Town, Hradební 768/9, 110 00 Praha 1.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  700.000,- Kč  1.150.000,- Kč  205.000,- Kč  NEVYDRAŽENO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz