N 262/2012 - !!! UPUŠTĚNO !!! Bytový dům v obci Teplice
Popis: Budova č.p. 492 je rohový objekt situovaný ve starší městské zástavbě při ulici Štúrova a Thámova. Jedná se o rohový koncový dům s nepravidelným půdorysem. Dům je podsklepený se dvěmi nadzemními podlažími, ukončený mansardovou střechou kde situována jedna bytová jednotka 2+1. Hlavní vstup do objektu je z rohu ulic Štúrova a Thámova, další vstup do domu z ulice Thámova. Uliční průčelí domu je orientováno jižním směrem. Terén v rozsahu předmětného domu je rovinný. Dům je napojen na veřejný vodovod, rozvod plynu, elektrickou distribuční síť, státní telefonní síť, odkanalizování provedeno do veřejné kanalizace. 1.PP sklep, chodba se schodištěm
1.NP hlavní vstup, výčep s restaurací, zázemí pro personál, WC muži, WC ženy, kuchyň, sklady, vchod do dvora, schody do 1.PP a 2.NP, herna s vchodem do Thámovy ulice.
2.NP schodiště, chodba, vinárna s kuchyní, WC
3.NP - Podkroví schodiště, chodba, byt 2+1
Lokalita: Teplice-Trnovaly, Teplice, Ústecký
Datum konání: 26.2.2013 v 13:30 advokátní kancelář Homolka, Palackého 5001/1, 586 01 Jihlava, 2.NP.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  1.400.000,- Kč  2.800.000,- Kč  210.000,- Kč  UPUŠTĚNO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz