N 39/2005 - Rodinný dům v Jesenici u Sedlčan
Popis: Jedná se o rodinný dům volně stojící, který je půdorysně tvaru L. Hlavní uliční část domu je jednopodlažní s malým částečným podsklepením a bez podkroví v sedlové střeše. Dvorní křídlo je dvoupodlažní, bez podsklepení a bez podkroví v nízké sedlové střeše. V domě jsou dva byty s příslušenstvím. Do domu se vchází hlavním vstupem z dvorní strany a vedlejšími vstupy z přední a zadní strany domu. Vstupy ústí do komunikačního prostoru se schodištěm, odkud je přístup do všech místností obou podlaží a na půdu. V uliční části domu je umístěn první byt a ve dvorním křídle se nachází druhý byt. Půdní prostor nad oběma částmi domu je prázdný.
Lokalita: Jesenice u Sedlčan, okres Příbram, Středočeský kraj
Datum konání: 21.4.2005 v 15:00 hod, salonek hotelu Wienna, Internacionální 801, 165 00 Praha 6- Suchdol.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  600.000,- Kč  1.200.000,- Kč  180.000,- Kč  600.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz