N 279/2012 - !!! UPUŠTĚNO !!! Byt 3+1 v obci Mikulovice (on-line)
Popis: Bytová jednotka č. 541/2 – Oceňovaná nemovitost je bytová jednotka dispozice 3+1, nacházející se v 1.nadzemním podlaží zděného objektu s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. Valbová střecha, krytina z osinkocementových šablon, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je vápenná v horším stavu, okna jsou plastová, vnitřní omítky vápenné hladké, vnitřní dveře jsou plné a prosklené. WC je splachovací, koupelna standardní. Topení je ústřední etážové s plynovým kotlem. V domě není výtah, schody jsou železobetonové s povrchem z teraca.
Lokalita: Mikulovice u Jeseníka, Mikulovice, Olomoucký
Datum konání: 27.3.2013 v 13:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  300.000,- Kč  600.000,- Kč  90.000,- Kč  UPUŠTĚNO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz