N 246/2012 - !!! UPUŠTĚNO !!! Rodinný dům v obci Horní Věstonice (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 22 je řadový vnitřní objekt s jedním nadzemním podlažím a podkrovím. Má sedlovou a pultovou střechu, smíšené zdivo. Krytina je z pálené tašky, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je vápenná hladká, z části chybějící. Vnitřní vybavení předpokládám standardní. Dům prošel modernizací interiéru, která se dokončovala v letošním roce. Okna v domě jsou z ulice dřevěná špaletová, ze dvora plastová.
Lokalita: Horní Věstonice, Jihomoravský
Datum konání: 27.3.2013 v 10:45  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  900.000,- Kč  1.400.000,- Kč  270.000,- Kč  UPUŠTĚNO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz