N 277/2012 - Objekt rodinné rekreace v obci Ohrobec
Popis: Rekreační objekt č.e. 242 je samostatně stojící podsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím a podkrovím. Má sedlovou střechu, je zděný. Fasáda je vápenná. Krytina standardní, bleskosvod chybí. Klempířské prvky jsou
z pozinkovaného plechu. Vybavení kuchyně je standardní s linkou, sporákem s varnou deskou.
Topení je ústřední. WC a koupelna jsou standardní, vana. Dveře náplňové a prosklené, podlahy z dlažeb, laminátu, koberců a PVC. Okna jsou standardní. Schody do podkroví jsou železobetonové s povrchem z PVC. Ve dvoře se nacházejí vedlejší objekty a studna s pozitivním vlivem na cenu obvyklou. Stáří objektu nezjištěno, jde o původní objekt s přístavbou do tvaru L. Stav objektu je dobrý, vybavení průměrné. Napojení na sítě nezjištěno. Vzhledem k velikosti je objekt oceněn jako rodinný dům.
Lokalita: Ohrobec, Středočeský
Datum konání: 28.3.2013 v 12:45 Clarion hotel Prague Old Town, Hradební 768/9, 110 00 Praha 1.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  4.000.000,- Kč  5.500.000,- Kč  300.000,- Kč  NEVYDRAŽENO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz