D 04/2013 - Rodinný dům v obci Litovel
Popis: Rodinný dům č.p. 28 - je samostatně stojící, nepodsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažími. Má polovalbovou střechu, smíšené zdivo. Krytina je z eternitových šablon, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je břízolitová. Okna jsou dřevěná špaletová. V domě před čtyřmi lety proběhl menší požár, v patře je nutno odstranit začernalé omítky a nahradit novými. V domě se nacházejí dva byty, oba dispozice 2+1. Vybavení kuchyně v přízemí není, v patře je standardní s linkou a plynovým sporákem. Topení je v patře ústřední bez kotle, v přízemí není. Teplá voda v domě není. WC v přízemí není, jen koupelna s neobezděnou vanou, v patře je WC splachovací a koupelna s vanou a umyvadlem. Dveře náplňové a prosklené, v přízemí nejsou, podlahy jsou z prken, dlažeb, koberců a betonu, podstandardní. Schody jsou železobetonové s teracovým povrchem. K domu náleží vedlejší stavby hospodářského charakteru, jejichž obvyklou cenu stanovuji na 20 tis.Kč. Dům je starý nejméně 80 roků, v 70. letech byla provedena nástavba a rekonstrukce. Stav objektu je velmi špatný, vlivem požáru nutná kompletní rekonstrukce. Celkové vybavení je podstandardní. Objekt je napojen na vodu z vlastní studny, kanalizace do jímky, elektřinu, a napojení na plyn.
Lokalita: Nová Ves u Litovle, Litovel, Olomoucký
Datum konání: 27.2.2013 v 11:30 hotel ibis, Wolkerova 1197/29, 779 00 Olomouc, dne 27.2.2013.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  134.000,- Kč  300.000,- Kč  40.000,- Kč  160.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz