N 24/2005 - Pozemky v Teplicích
Popis: Parcela č. 1107/1 - je zahrada, která přiléhá k ulici Emílie Dvořákové, je z větší části zastavěna a obklopuje dům na parcele č. 1106 (který není předmětem dražby). Severním směrem je mírně svažitá. Parcela č. 1107/2 – je zastavěná plocha, na které je umístěna jednoduchá plechová garáž bez inženýrských sítí, přístupná z ulice Emílie Dvořákové. Parcela je rovinná. (Garáž fyzicky existuje, v katastru nemovitostí není zapsána. Její technický stav je nevyhovující. Vzhledem k těmto skutečnostem s hodnotou stavby plechové garáže znalec neuvažuje.) Parcela č. 1118/1 – je zahrada, jedná se o zelenou plochu s porosty, mírně svažitá k severu (oddělené od parcely č. 1107/1 cestou - parcela č. 2408/1 jiného vlastníka).
Lokalita: Teplice-Trnovany, okres Teplice, Ústecký kraj
Datum konání: 15.7.2005 v 10:00 hod, hotel PRINCE DE LIGNE, Zámecké náměstí 136/8, Teplice (sál v 1. poschodí).
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  490.000,- Kč  1.300.000,- Kč  140.000,- Kč  490.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz