N 14/2013 - !!! UPUŠTĚNO !!! Rodinný dům v obci Velké Meziříčí
Popis: Rodinný dům č.p. 434 - je situovaný na ulici Františkov v linii obdobných řadových, popř. samostatně stojících rodinných domů po levé straně ulice ve směru od centra Velkého Meziříčí.
Jedná se o standardní zděný objekt se sedlovou (s hřebenem rovnoběžným s ulicí Františkov) střechou s půdorysem písmene ,,L''. Dům je nepodsklepený se dvěmi nadzemními podlažími a novým podkrovím. Hlavní vstup do objektu je z ulice Františkov v úrovni 1.NP domu. Uliční průčelí domu je orientováno jihozápadním směrem. Terén v rozsahu předmětného domu je rovinný. Pozemky kolem objektu - zahrada za domem - jsou svažité, přikloněny k jihozápadu. Objekt je postavený v technologii cihelného zdiva o tloušťce až 50 cm.
Lokalita: Velké Meziříčí, Vysočina
Datum konání: 11.4.2013 v 12:30 advokátní kancelář Homolka, Palackého 5001/1, 586 01 Jihlava, 2.NP.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  990.000,- Kč  1.800.000,- Kč  250.000,- Kč  UPUŠTĚNO  

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz