D 7/2013 - Rodinný dům v obci Velká Bystřice
Popis: Rodinný dům č.p. 190 – řadový, koncový, jednopodlažní, nepodsklepený objekt. Dům pochází z roku 1880. V roce 1985 byla provedena výměna střešní krytiny a klempířských prvků. Přípojka elektro provedena. V domě se nachází bytová jednotka 1+1 bez příslušenství. Dispoziční řešení: 1.NP – chodba, kuchyně, pokoj. WC je suché mimo objekt. Na dům navazuje zděná kůlna – do 25,- m2 zastavěné plochy.
Popis: základy jsou provedeny jako základové pasy z lomového kamene bez funkční izolace proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce jsou zděné-smíšené, převážně z nepálených cihel. Stropní konstrukce jsou polospalné s rovným podhledem. Střešní konstrukce je sedlová. Střešní krytina z hliníkové šablony. Klempířské konstrukce jsou úplné z pozinkovaného plechu. Vnitřní omítky jsou štukové vápenné poškozené. Vnější omítky jsou vápenné hladké poškozené. Vnitřní obklady chybí. Vnitřní vybavení chybí. Schody chybí. Okna jsou dřevěná dvojitá špaletová poškozená. Dveře jsou dřevěné náplňové poškozené. Podlahy obytných místností a ostatních místností jsou prkna-poškozené. Elektroinstalace světelná je odpojena. Bleskosvod chybí. Rozvod vody a zdroj teplé vody chybí. Rozvod plynu chybí. Kanalizace chybí. Vybavení kuchyně a vnitřní vybavení chybí.
Pozemek je mírně svažitý a je přístupný z místní zpevněné plochy.
Nemovitost se nachází na okraji zastavěné části obce, nedaleko místní říčky Bystřička.
Lokalita: Velká Bystřice, Olomoucký
Datum konání: 19.3.2013 v 11:30 hotel ibis, Wolkerova 1197/29, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  300.000,- Kč  300.000,- Kč  90.000,- Kč  NEVYDRAŽENO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz