N 1/2013 - !!! UPUŠTĚNO !!! Rodinný dům v obci Nový Jičín
Popis: Rodinný dům č.p. 12 - Oceňovaná nemovitost je samostatně stojící, podsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím. Má sedlovou a polovalbovou střechu, je zděný. Krytina je standardní, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, z části k výměně. Fasáda je vápenná hladká, novější. Vnitřní vybavení předpokládám standardní. U domu se nacházejí dva dřevníky a vedlejší stavba, vše s pozitivním vlivem na obvyklou cenu.
Lokalita: Bludovice u Nového Jičína, Nový Jičín, Moravskoslezský
Datum konání: 25.4.2013 v 10:00 hotel ibis, Wolkerova 1197/29, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  990.000,- Kč  1.600.000,- Kč  295.000,- Kč  UPUŠTĚNO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz