D2/2013 - Podíl na pozemcích s rekreační chatkou v obci Znojmo
Popis: Rekreační chata s pozemky – Místním šetřením bylo zjištěno, že na pozemku p.č.5091/2 se nachází rekreační chata, nezapsaná v katastru nemovitostí. Pozemky na obou LV jsou ve funkčním celku, jsou svažité. Oceňovaná nemovitost je samostatně stojící zděný objekt. Má sedlovou střechu. Fasáda je vápenná horší. Krytina plechová, bleskosvod chybí. Klempířské prvky chybějí. Vnitřní vybavení předpokládám podstandardní. Objekt je napojen jen na elektřinu a užitkovou vodu. Všechny pozemky jsou ve funkčním celku a jsou oploceny, a nacházejí se na nich porosty bez vlivu na obvyklou cenu. Příjezd je po nezpevněné komunikaci. Nemovitosti se nacházejí v zahrádkářské oblasti. Stáří objektu je cca 50 roků. Stav je zhoršený.
Lokalita: Znojmo-město, Znojmo, Jihomoravský
Datum konání: 25.4.2013 v 13:00 hotel ibis, Wolkerova 1197/29, 779 00 Olomouc,.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  187.000,- Kč  280.000,- Kč  50.000,- Kč  NEVYDRAŽENO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz