D 10/2013 - Budova truhlárny v obci Říkovice
Popis: Budova truhlárny č.p. 139 – jedná se o budovu původně bývalého hostince, později prodejny Jednoty a nyní budovu nedokončené a nezkolaudované truhlárny. Budova je rohová řadová koncová, je jednopodlažní, s malým částečným podsklepením a s částečným nedokončeným podkrovím v sedlové střeše. Budova je situována na stavební parcele číslo St. 27/2.
Do budovy se vchází hlavním vstupem z uliční strany a vedlejšími vstupy z boční a zadní strany. Hlavní vstup ústí do chodby, odkud je přístup do plánované kanceláře, na WC, do kotelny a do dílenských prostorů. Po schodech je přístup do nedokončeného podkroví, kde měla být šatna pro zaměstnance, umývárna a samostatný záchod, dále část podkroví asi pro skladování a velká část je neupravený půdní prostor. V 1.NP je ještě další prostor přístupný z vnitřku budovy dveřmi a také i z vnějšku budovy vjezdovými vraty, který měl původně sloužit pro skladování, později pak podle pokynu Stavebního úřadu měl být využit pro parkování vozidel.
Lokalita: Říkovice u Přerova, Říkovice, Olomoucký
Datum konání: 25.4.2013 v 10:45 hotel ibis, Wolkerova 1197/29, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  450.000,- Kč  900.000,- Kč  130.000,- Kč  450.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz