N 04/2003 - Pozemek v obci Velký Týnec
Popis: Pozemek č.172 o výměře 1564m2 -zahrada, nachází se v místní části Vsisko. Na pozemku jsou trvalé porosty, oplocení. Pozemek tvoří funkční celek se stavbou, která není předmětem dražby.

Lokalita: Velký Týnec - Vsisko, okres Olomouc
Datum konání: 21.5.2003 v 10:00 hod, salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  240.000,- Kč  480.000,- Kč  70.000,- Kč  upuštěno od dražby 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz