D 1/2013 - !!! UPUŠTĚNO !!! Pozemek v obci Krupá a podíl na pozemcích v obci Krupá
Popis: Pozemek parc. č. 1725 – jedná se o lesní pozemek. Ocenění je provedeno dle údajů z lesních hospodářských osnov.
Pozemek parc. č. 1726 – jedná se o pozemek trvalého travního porostu, mimo zastavěnou část obce, bez dalšího využití. Oceněn je jako zemědělský pozemek.
Zemědělské pozemky parc:. č. 979, č. 980, č. 981, č. 1105/2, č. 1722, č. 1724, 1835 – pozemky jsou mimo obec, bez dalšího využití.
Lokalita: Krupá, Středočeský
Datum konání: 30.4.2013 v 12:45 Clarion hotel Prague Old Town, Hradební 768/9, 110 00 Praha 1.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  50.000,- Kč  194.000,- Kč  15.000,- Kč  UPUŠTĚNO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz