D 16/2013 - Rodinný dům v obci Černčice (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 218 - jedná se o řadový zděný pravděpodobně podsklepený přízemní krajový rodinný dům nacházející se v centru obce, v zástavbě rodinných domů s přístupem po zpevněné komunikaci. Dům obsahuje jednu bytovou jednotku, má volný půdní prostor. Dům je obdélníkového tvaru, s nosnou konstrukcí z pálených cihel, založenou na základových pasech s vnější fasádou břízolitovou se střechou sedlovou valbovou s krytinou taškovou pálenou. Oplechování střechy a parapetů je z pozink. plechu. Obvodové stěny jsou zděné s vnitřní úpravou povrchů stěn a příček omítkou vápennou.
Pozemek parc. č. 313/16 je rohovým pozemkem navazujícím na stavební pozemek u domu.
Z IS zjištěna elektřina, vodovod, kanalizace, plyn.
Součásti a příslušenství tvoří garáž, venkovní úpravy, zpevněné plochy, ploty, venkovní schody. Toto je zohledněno ve stanovené ceně obvyklé.
Strana 2
D 16/2013
Zastavěná plocha činí cca 140 m2.
Lokalita: Černčice u Loun, Černčice, Ústecký
Datum konání: 29.5.2013 v 12:30  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  700.000,- Kč  1.400.000,- Kč  200.000,- Kč  875.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz